Dwory i pałace

Zespół pałacowo-parkowy w Głuszynie

Pałac został zbudowany około 1926 roku w stylu neoklasycystycznym częściowo na fundamentach XIX-wiecznego dworu, po którym zachowały się piwnice i klatka schodowa (w skrzydle wschodnim).

Dwór w Zimowiskach

Dwór w Zimowiskach zbudowany został na początku XIX wieku w centrum wsi w stylu klasycystycznym z wykorzystaniem murów z wcześniejszego założenia.

Dwór w Wytownie

Późnobarokowy dwór zbudowany w połowie XVIII wieku otoczony zespołem parkowym z fosą. Obiekt został wymurowany z cegły, pokryty dachem naczółkowym.

Zespół dworsko-parkowy w Poganicach

Dwór murowany z 1896 roku, wybudowany w stylu eklektycznych willi podmiejskich. Usytuowany jest na najwyższym punkcie wzniesienia, około 78 m n.p.m., w zakolu rzeki Łupawy.

Zespół dworsko - parkowy w Czerwieńcu

Dwór murowany z połowy XIX wieku. Klasycystyczny, piętrowy, z dobrze zachowanymi detalami architektonicznymi i wystrojem wnętrz.

Zespół pałacowo - folwarczny w Grapicach

Zespół pałacowo - folwarczny pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.

Pałac w Kukowie

Pałac z 1889, zbudowany dla von Bandemerów, wraz z pozostałościami parku oraz zabudowania folwarku z końca XIX wieku.Obecnie własnośc prywatna.