Dwory i pałace

Pałac w Wielogłowach

Eklektyczny pałac w Wielogłowach z wymyślną wieżą pochodzi z 1877 roku. Wybudowany został przez ówczesnych właścicieli- Kellermanów.

Pałac w Wolinii

Pałac składa się z budynku głównego i dwóch symetrycznie rozmieszczonych parterowych skrzydeł bocznych zwieńczonych szczytami o rokokowej dekoracji.

Pałac w Damnicy

Jeden z najpiękniejszych obiektów zabytkowych całego powiatu słupskiego. Wybudowany w latach 70. XIX wieku, ocalał z zawieruchy dziejowej.

Dwór w Cecenowie

Dwór w Cecenowie zbudowano w latach 1812 - 1824 . Rozbudowany w latach 1864 - 1889 obiekt przyjął formę założeń pałacowych.

Dwór w Gaci

Dwór murowano-szachulcowy rodziny von Below, potem von Zitzewitzów, barokowy.

Dwór w Strzelinie

Zespół dworski w Strzelinie datowany jest na II połowę XIX wieku. Należy do niego XIX-wieczny dwór w otoczeniu parku, zabudowania folwarczne oraz spichlerz z I połowy XIX wieku.

Dwór w Swochowie

W Swochowie zachował się dwór szkieletowy z wypełnieniem strychulcowym zbudowany w 1734 roku.

Pałac w Lubuczewie

Pałac murowany z początku lub drugiej połowy XIX wieku z wieżą i półkolistym szczytem nad przeszkloną werandą. Wokół pałacu nieduży dobrze utrzymany park z sadzawką o prostym układzie.

Pałac w Barcinie

Położony na wzgórzu, pałac barciński wzniesiony został na przełomie XVIII i XIX wieku, jako budynek jednokondygnacyjny, murowany z czerwonej cegły, otynkowany, z dachem krytym miedzianą blachą.