Dwory i pałace

Pałac w Łojewie

Zespół pałacowo-folwarczny z czwartej ćwierci XIX wieku i lat 30-tych XX wieku (w 2004 roku rozebrano gorzelnie murowaną z 1904 roku).

Pałac w Bobrownikach

Pałac wybudowany w latach 1864-1865 w otoczeniu jednego z najpiękniejszych parków na Pomorzu.

Pałac w Żoruchowie

Pałac zbudowany został około 1833 roku jako budynek dwukondygnacyjny, murowany, podpiwniczony.

Pałac w Święcichowie

Pałac w Świecichowie został wzniesiony w 1868 roku jako budynek dwukondygnacyjny, murowany z kamieni i cegły.

Dwór w Zgojewie

Dwór Murowany w Zgojewie pochodzi z 2 połowa XIX w. Obecnie w budynku znajdują się mieszkania prywatne.

Pałac w Grąsinie

W Grąsinie znajduje sie murowany dwór z 1852 r. a także murowany pałac z początku XX w. oraz cały zespół folwarczny, murowany z połowy XIX w., a także park przypałacowy z początku XX w. o powierzchni l ha, założony w stylu naturalistycznym.

Pałac w Kończewie

O dawnej świetności Kończewa świadczy zachowany eklektyczny pałac posadowiony na niewielkim wzniesieniu, otoczony z trzech stron parkiem krajobrazowym.

Pałac w Machowinku

Majątek w Machowinku należał do połowy XVII wieku do Ramelów. Później wielokrotnie zmieniał właścicieli.

Pałac w Objeździe

Siedzibą rodową Kutscherów był okazały neorenesansowy pałac położony we wschodniej części wsi, wybudowany w latach 1895 - 1897 przez Ernesta Kutchera.