Gmina Smołdzino

Gmina Smołdzino

O turystycznej atrakcyjności Gminy Smołdzino stanowi przede wszystkim jej położenie na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz cztery pobliskie jeziora: Gardno, Łebsko, Dołgie Wielkie oraz Dołgie Małe.

Wśród wielu ciekawych miejsc gminy Smołdzino na pewno należy odwiedzić Gardnę Małą i Gardnę Wielką. W Gardnie Wielkiej do najcenniejszych zabytków należy kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny z 1282 r. przebudowany w 1842 r. W kościółku znajduje się stara chrzcielnica granitowa z czasów romańskich oraz ekspresjonistyczny obraz ołtarzowy namalowany przez kołobrzeskiego pastora Paula Hintza. Na przykościelnym placu, dawnym cmentarzu można obejrzeć zabytkowe płyty nagrobkowe, datowane na XVI wiek.

Smołdzino powstało u podnóża Rowokołu (115 m n.p.m) „Świętej góry Słowińców”. Wzgórze to było miejscem praktyk religijnych pogan i chrześcijan. Znajdowała się  tu znana już w średniowieczu i uczęszczana przez pielgrzymów kaplica, poświęcona św. Mikołajowi. Dawano z niej sygnały świetlne dla żeglarzy. Około 1530 r. kaplica została zburzona przez mieszkańców Smołdzina. Fragmenty ścian rozebrano w 1821 roku, a kilka lat później ten sam los spotkał fundament.  Dziś na wzgórzu Rowokół po kaplicy nie ma już śladu. Sama góra jest za to doskonałym punktem widokowym, z którego roztacza się rozległy widok na piękny pejzaż okolicy. Pokryte lasami tereny gminy stanowią znakomite miejsce wypoczynku. Pobliskie akweny przyciągają wędkarzy, a okoliczne lasy stanowią raj dla amatorów grzybobrania.

W samym Smołdzinie warto zwrócić uwagę na kościół parafialny wzniesiony w 1632 roku. Przebudowano go w 1823 r., a w 1874 r. dobudowano nawę poprzeczną. W kościele znajduje się wiele unikatowych zabytków: wczesnobarokowy ołtarz z bogatym wystrojem rzeźbiarskim oraz z portretami księżnej Anny de Croy i jej syna Ernesta Bogusława. Jest tu też barokowa ambona z XVII w. oraz dzwon gdański z 1706 r. W Smołdzinie znajduje się ponadto stała ekspozycja Muzeum Przyrodniczego, prezentująca charakterystyczne dla naszego terenu rośliny, zwierzęta, gatunki ptaków zimujących na wybrzeżu oraz wędrownych, jak również różnorodne lasy. Można tu także podziwiać zdjęcia obrazujące lokalne malownicze plaże.

Z drogi ze Smołdzina do Kluk, powinno się skręcić do Czołpina. Jest tu położona 1000 m od brzegu morza latarnia morska, zbudowana na dominującej nad okolicą 50-metrowej wydmie, pomiędzy jeziorem Gardno i Łebsko. Malowniczy obiekt wzniesiono w latach 1872-1875. Dawniej zainstalowana tu była lampa spalająca olej, którą zmieniono na jedną z największych, cylindryczną soczewkę i elektryczną żarówkę. Obiekt jest latem udostępniony do zwiedzania przez turystów.

Na terenie Gminy Smołdzino znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Jest to rekonstrukcja dawnej wsi rybackiej znad jeziora Łebskiego. Zgromadzone tu budynki mieszkalne i gospodarcze prezentują miejscową architekturę od końca XVII wieku do lat 20. XX wieku. Rozrywkę znajdą nie tylko dorośli zainteresowani burzliwą historią tych ziem, ale także dzieci: latem w każdy weekend odbywają się tu liczne prezentacje. Można trafić na pokaz wypieku chleba w ziemnym, wolnostojącym piecu, zobaczyć, jak się ubijało masło tradycyjną metodą w masielnicy, jak robiło się garnki czy jak prało się za pomocą dzwonu, dowiedzieć się dlaczego konie Słowińców chodziły butach oraz spróbować chleba z wiejskim smalcem i kwaszonym ogórkiem. Można zobaczyć sprzęty codziennego użytku, którymi posługiwali się Słowińcy – magiel i palarkę do kawy. Dzieci z przyjemnością skosztują gofrów pieczonych w XIX-wiecznej gofrownicy. Będzie można przejrzeć umieszczone w gablotach dokumenty świadczące o tym, jak trudno było władzom w latach 40. czy 50. sklasyfikować lokalną ludność: nie Niemcy, ale czy Polacy…? Całość otoczona jest kramami z wyrobami lokalnych artystów i rzemieślników, a wokół rozlega się muzyka w wykonaniu grup folklorystycznych w barwnych strojach. Do Kluk można dotrzeć rowerem wyjeżdżając ze  Słupska ulicą Kaszubską i kierując się w Lubuczewie na Rowy, jednak trzeba uważać – niestety tylko w niewielu miejscach jest specjalnie wytyczona droga dla rowerów; większość trasy przebiega po ruchliwej jezdni.

Gmina Smołdzino ze względu na swoje położenie i przepiękne krajobrazy jest doskonałym miejscem do uprawiania sportu i rekreacji. Przez teren gminy przebiegają szlaki piesze i rowerowe o zróżnicowanym stopniu trudności. Corocznie organizowany jest Ogólnopolski Zlot Szlakami Słowińskiego Parku Narodowego. W czerwcu warto się wybrać na regaty żeglarskie po jeziorze Gardno

Zabytki
- Kościół parafialny w Smołdzinie z 1632 r. ufundowany przez księżną Annę de Croy pod wezwaniem Trójcy Świętej -Kościół parafialny w Gardnie Wielkiej z 1282 r. przebudowany w 1842 r. pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny

- Latarnia Morska w Czołpinie z 1875 r.
- Dworek z XIX wieku w Smołdzinie
- Zabytkowy dwór z połowy XIX wieku w Smołdzinie otoczony kilkuhektarowym parkiem
- Zabytkowy cmentarz w Klukach założony w XVII wieku.

Szlaki turystyczne na terenie Gminy Smołdzino

Szlaki czarne:

-Smołdziński Las-Czołpino 3km
-Smołdzino-Słowiński Park Narodowy 6 km
-Gardna Wielka- Słowiński Park Narodowy 5,4 km

Główne szlaki turystyczne biegną równolegle do brzegu morza, przecinając wzdłuż cały Słowiński Park Narodowy. Szlaki czarne spełniają rolę tras łącznikowych. Umożliwiają turystom korzystającym z bazy noclegowej, zlokalizowanej w otulinie Parku, dotarcie do głównych bram wejściowych SPN, ich przebieg zapewnia również połączenie pomiędzy Szlakiem Północnym i Południowym, co znacznie uatrakcyjnia i sprzyja wędrówkom po terenie SPN.

Szlaki Zielone

-Rowy-Dołgie Małe-Rowy 17 km
Rozpoczyna się w miejscowości Rowy przez borowe kompleksy leśne SPN, do wschodniego krańca najmniejszego akwenu SPN – jeziora Dołgie Małe /pomost widokowy, obszar objęty ochrona ścisłą ze względu na występującą roślinność/. Dalej wśród zalesionych wydm dochodzi do morza, a następnie równolegle do brzegu morskiego wraca do Rowów. Z plaży najłatwiej można zaobserwować zróżnicowanie wału wydmowego, poddawanego działalności naturalnych żywiołów: fal morskich i wiatru. Współczesne procesy odkrywają również historię szaty roślinnej na Mierzei Gardnieńskiej. Pokłady torfu i liczne pnie dębowe, odsłonięte na plaży są pozostałością lasów liściastych, które panowały tu tysiące lat temu.

-Łeba -Wydmy-Łeba 17 km
Rozpoczyna się w nadmorskiej miejscowości Łeba. Biegnie brzegiem plaży, stykając się u wejścia na Wydmę Łącką z oznakowaniami szlaku czerwonego. Trasa wiedzie przez malowniczy krajobraz Mierzei Łebskiej. Fragment szlaku przebiega przez Pola wydmowe, umożliwiając obserwację zróżnicowanych form wydmowych od inicjalnych na zapleczu plaży po aktywne barchany wydmowe. Na terenie najlepiej zachowana na naszym wybrzeżu roślinność nadmorska w różnych stadiach rozwoju, roślinność borowa oraz ols, rozwijający się wzdłuż północnego brzegu jeziora Łebsko. W Rąbce Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego i siedziba Obwodu Ochronnego oraz ekspozycja historyczna w budynku byłej wyrzutni pocisków rakietowych V-2, wzniesiona przez wojska hitlerowskie podczas II wojny światowej.

Szlak Północny- czerwony

-Łeba – Rowy 40 km
Prowadzi poprzez teren Parku od miejscowości Łeba do wsi Rowy. Ze względu na trudny teren , odległość do pokonania oraz brak na całej trasie bazy noclegowej i gastronomicznej jest to wyzwanie dla najbardziej wytrwałych turystów. Na trasie Muzeum Przyrodnicze SPN w miejsc. Rąbka, punkt widokowy na jeziorze Łebsko, wyrzutnia rakiet V-2 . Prawie cała trasa prowadzi przez obszar ochrony ścisłej „MIERZEJA” przez najbardziej aktywne z wydm ruchomych na terenie Parku- Wydmę Łącką i Wydmę Czołpińską. Ich szczyty to naturalne punkty widokowe, z których podziwiać można wspaniały krajobrazowo teren Parku. Dalej szlak biegnie przez miejscowość Czołpino prowadząc do dwóch położonych malowniczo wśród boru sosnowego jezior Dołgie Wielkie i Dołgie Małe i wzdłuż północnego brzegu jeziora Gardno do wsi Rowy.

Szlak Polodniowy- żólłty

-Łeba Żarnowska – Gać- Izbica-Kluki-Smołdzino wzdłuż wzgórza Rowokół – Gardna Wielka 39 km
Rozpoczyna się w Łebie i wiedzie przez miejscowość Żarnowska, Gać, Izbica, Kluki okalając jezioro Łebsko od strony południowej. Szlak o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Prowadzi przez naturalne kompleksy boru sosnowego, lasów olszowych i brzozowych oraz sztucznie wyprowadzonych przez człowieka drzewostanów świerkowych na podłożu torfowym. Wzdłuż szlaku objęty ochroną ponad 150 letni starodrzew sosnowy, bór bagienny na torfowisku wysokim oraz miejsce gniazdowania licznych gatunków ptaków wodnych.

Szlak niebieski
Rowokół 10 km
Czołpino – Czerwona Szopa- Latarnia Morska 4,5 km

Ścieżki Przyrodnicze :
-"Latarnia"(trasa: parking leśny w Czołpinie - Latarnia Morska w Czołpinie)
-"Rowokół"(trasa: dyrekcja SPN - góra Rowokół - parking pod Rowokołem)
-"Kluki"(trasa: leśniczówka w Klukach - jez. Łebsko - rez. "Klukowe Buki"

Galerie zdjęć ze Słowińskiego Parku NarodowegoGaleria zdjęć z Kluk