warto zobaczyć

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy położony jest na wybrzeżu środkowym, pomiędzy Łebą a Rowami na Nizinie Gardneńsko-Łebskiej,w województwie pomorskim. Północną granicę parku stanowi na długości 32,5 km brzeg Bałtyku.

Elektrownie wodne Ziemi Słupskiej

Na terenie powiatu słupskiego elektrownie wodne rozwijały się na przełomie XIX i XX wieku. Sprzyjały temu warunki naturalne, ukształtowanie powierzchni oraz rzeki i zbiorniki wodne.

Miejska Biblioteka Publiczna

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że obiekt przy ulicy Grodzkiej 3 w Słupsku, w którym funkcjonuje obecnie Miejska Biblioteka Publiczna jeszcze przed II Wojną Światową był kościołem klasztornym zarządzanym przez siostry Norbertanki.

Baszta Czarownic

Baszta Czarownic została wybudowana około 1415 roku.

Mury obronne

Mury obronne, a dokładniej ich elementy można zobaczyć między innymi w okolicy Zamku Książąt Pomorskich przy ulicy Francesco Nullo przy ulicy Jagiellońskiej oraz za Miejską Biblioteką Publiczną przy ulicy Grodzkiej.

Kościół Świętego Jacka

Kościół Świętego Jacka w Słupsku był kościołem przyklasztornym należącym do Dominikanów.

Kościół Mariacki

Kościół Mariacki to największa budowla sakralna w Słupsku.

Kaplica Świętego Jerzego

Wiadomo, że kaplica szpitalna Świętego Jerzego powstała w XV wieku.

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupsku

Jeden z ładniejszych budynków Słupska z około 1903 r.

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich to jeden z najstarszych zespołów zamkowych w naszym regionie.